Emotional Recognition Using a Compensation Transformation in Speech Signal

Cairong Zou | Yan Zhao | Li Zhao | Wenming Zhen | Yongqiang Bao |

Paper Details:

Month: March
Year: 2007

Venue: ROCLING/IJCLCLP |