Document-Level Event Factuality Identification via Adversarial Neural Network

Zhong Qian | Peifeng Li | Qiaoming Zhu | Guodong Zhou |

Paper Details:

Month: June
Year: 2019
Location: Minneapolis, Minnesota
Venue: NAACL |