Online Distilling from Checkpoints for Neural Machine Translation

Hao-Ran Wei | Shujian Huang | Ran Wang | Xin-yu Dai | Jiajun Chen |

Paper Details:

Month: June
Year: 2019
Location: Minneapolis, Minnesota
Venue: NAACL |