Adaptive Convolution for Multi-Relational Learning

Xiaotian Jiang | Quan Wang | Bin Wang |

Paper Details:

Month: June
Year: 2019
Location: Minneapolis, Minnesota
Venue: NAACL |