Unsupervised Deep Structured Semantic Models for Commonsense Reasoning

Shuohang Wang | Sheng Zhang | Yelong Shen | Xiaodong Liu | Jingjing Liu | Jianfeng Gao | Jing Jiang |

Paper Details:

Month: June
Year: 2019
Location: Minneapolis, Minnesota
Venue: NAACL |