Sentence Embedding Alignment for Lifelong Relation Extraction

Hong Wang | Wenhan Xiong | Mo Yu | Xiaoxiao Guo | Shiyu Chang | William Yang Wang |

Paper Details:

Month: June
Year: 2019
Location: Minneapolis, Minnesota
Venue: NAACL |

Citations

URL