Event Detection without Triggers

Shulin Liu | Yang Li | Feng Zhang | Tao Yang | Xinpeng Zhou |

Paper Details:

Month: June
Year: 2019
Location: Minneapolis, Minnesota
Venue: NAACL |