Improving Grammatical Error Correction via Pre-Training a Copy-Augmented Architecture with Unlabeled Data

Wei Zhao | Liang Wang | Kewei Shen | Ruoyu Jia | Jingming Liu |

Paper Details:

Month: June
Year: 2019
Location: Minneapolis, Minnesota
Venue: NAACL |