RiskFinder: A Sentence-level Risk Detector for Financial Reports

Yu-Wen Liu | Liang-Chih Liu | Chuan-Ju Wang | Ming-Feng Tsai |

Paper Details:

Month: June
Year: 2018
Location: New Orleans, Louisiana
Venue: NAACL |