LSDSCC: a Large Scale Domain-Specific Conversational Corpus for Response Generation with Diversity Oriented Evaluation Metrics

Zhen Xu | Nan Jiang | Bingquan Liu | Wenge Rong | Bowen Wu | Baoxun Wang | Zhuoran Wang | Xiaolong Wang |

Paper Details:

Month: June
Year: 2018
Location: New Orleans, Louisiana
Venue: NAACL |