Generative Bridging Network for Neural Sequence Prediction

Wenhu Chen | Guanlin Li | Shuo Ren | Shujie Liu | Zhirui Zhang | Mu Li | Ming Zhou |

Paper Details:

Month: June
Year: 2018
Location: New Orleans, Louisiana
Venue: NAACL |