Learning to Collaborate for Question Answering and Asking

Duyu Tang | Nan Duan | Zhao Yan | Zhirui Zhang | Yibo Sun | Shujie Liu | Yuanhua Lv | Ming Zhou |

Paper Details:

Month: June
Year: 2018
Location: New Orleans, Louisiana
Venue: NAACL |