Parsing Tweets into Universal Dependencies

Yijia Liu | Yi Zhu | Wanxiang Che | Bing Qin | Nathan Schneider | Noah A. Smith |

Paper Details:

Month: June
Year: 2018
Location: New Orleans, Louisiana
Venue: NAACL |

Citations

URL