Scene Graph Parsing as Dependency Parsing

Yu-Siang Wang | Chenxi Liu | Xiaohui Zeng | Alan Yuille |

Paper Details:

Month: June
Year: 2018
Location: New Orleans, Louisiana
Venue: NAACL |