Label-Aware Double Transfer Learning for Cross-Specialty Medical Named Entity Recognition

Zhenghui Wang | Yanru Qu | Liheng Chen | Jian Shen | Weinan Zhang | Shaodian Zhang | Yimei Gao | Gen Gu | Ken Chen | Yong Yu |

Paper Details:

Month: June
Year: 2018
Location: New Orleans, Louisiana
Venue: NAACL |