Cross-media Event Extraction and Recommendation

Di Lu | Clare Voss | Fangbo Tao | Xiang Ren | Rachel Guan | Rostyslav Korolov | Tongtao Zhang | Dongang Wang | Hongzhi Li | Taylor Cassidy | Heng Ji | Shih-fu Chang | Jiawei Han | William Wallace | James Hendler | Mei Si | Lance Kaplan |

Paper Details:

Month: June
Year: 2016
Location: San Diego, California
Venue: NAACL |