Building Chinese Affective Resources in Valence-Arousal Dimensions

Liang-Chih Yu | Lung-Hao Lee | Shuai Hao | Jin Wang | Yunchao He | Jun Hu | K. Robert Lai | Xuejie Zhang |

Paper Details:

Month: June
Year: 2016
Location: San Diego, California
Venue: NAACL |

Citations

URL