One Sentence One Model for Neural Machine Translation

Xiaoqing Li | Jiajun Zhang | Chengqing Zong |

Paper Details:

Month: May
Year: 2018
Location: Miyazaki, Japan
Venue: LREC |