Evaluating a Deterministic Shift-Reduce Neural Parser for Constituent Parsing

Hao Zhou | Yue Zhang | Shujian Huang | Xin-Yu Dai | Jiajun Chen |

Paper Details:

Month: May
Year: 2016
Location: Portoro┼ż, Slovenia
Venue: LREC |