A New Unsupervised Approach to Word Segmentation

Hanshi Wang | Jian Zhu | Shiping Tang | Xiaozhong Fan |

Paper Details:


Year: 2011

Venue: CL |