YNU-HPCC at IJCNLP-2017 Task 1: Chinese Grammatical Error Diagnosis Using a Bi-directional LSTM-CRF Model

Quanlei Liao | Jin Wang | Jinnan Yang | Xuejie Zhang |

Paper Details:

Month: December
Year: 2017
Location: Taipei, Taiwan
Venue: IJCNLP |