IJCNLP-2017 Task 5: Multi-choice Question Answering in Examinations

Shangmin Guo | Kang Liu | Shizhu He | Cao Liu | Jun Zhao | Zhuoyu Wei |

Paper Details:

Month: December
Year: 2017
Location: Taipei, Taiwan
Venue: IJCNLP |