Semantics-Enhanced Task-Oriented Dialogue Translation: A Case Study on Hotel Booking

Longyue Wang | Jinhua Du | Liangyou Li | Zhaopeng Tu | Andy Way | Qun Liu |

Paper Details:

Month: November
Year: 2017
Location: Tapei, Taiwan
Venue: IJCNLP |