Course Concept Extraction in MOOCs via Embedding-Based Graph Propagation

Liangming Pan | Xiaochen Wang | Chengjiang Li | Juanzi Li | Jie Tang |

Paper Details:

Month: November
Year: 2017
Location: Taipei, Taiwan
Venue: IJCNLP |