Cascading Multiway Attentions for Document-level Sentiment Classification

Dehong Ma | Sujian Li | Xiaodong Zhang | Houfeng Wang | Xu Sun |

Paper Details:

Month: November
Year: 2017
Location: Taipei, Taiwan
Venue: IJCNLP |