On Modeling Sense Relatedness in Multi-prototype Word Embedding

Yixin Cao | Jiaxin Shi | Juanzi Li | Zhiyuan Liu | Chengjiang Li |

Paper Details:

Month: November
Year: 2017
Location: Taipei, Taiwan
Venue: IJCNLP |