A Hierarchical Semantics-Aware Distributional Similarity Scheme

Shuqi Sun | Ke Sun | Shiqi Zhao | Haifeng Wang | Muyun Yang | Sheng Li |

Paper Details:

Month: October
Year: 2013
Location: Nagoya, Japan
Venue: IJCNLP |