Diversifying Information Needs in Results of Question Retrieval

Yaoyun Zhang | Xiaolong Wang | Xuan Wang | Ruifeng Xu | Jun Xu | ShiXi Fan |

Paper Details:

Month: November
Year: 2011
Location: Chiang Mai, Thailand
Venue: IJCNLP |