CLGVSM: Adapting Generalized Vector Space Model to Cross-lingual Document Clustering

Guoyu Tang | Yunqing Xia | Min Zhang | Haizhou Li | Fang Zheng |

Paper Details:

Month: November
Year: 2011
Location: Chiang Mai, Thailand
Venue: IJCNLP |