Constructing Taxonomy of Numerative Classifiers for Asian Languages

Kiyoaki Shirai | Takenobu Tokunaga | Chu-Ren Huang | Shu-Kai Hsieh | Tzu-Yi Kuo | Virach Sornlertlamvanich | Thatsanee Charoenporn |

Paper Details:


Year: 2008

Venue: IJCNLP |