Cross Language Text Categorization Using a Bilingual Lexicon

Ke Wu | Xiaolin Wang | Bao-Liang Lu |

Paper Details:


Year: 2008

Venue: IJCNLP |