Context-Sensitive Convolution Tree Kernel for Pronoun Resolution

GuoDong Zhou | Fang Kong | QiaoMing Zhu |

Paper Details:


Year: 2008

Venue: IJCNLP |