Extended-HowNet: A Representational Framework for Concepts

Keh-Jiann Chen | Shu-Ling Huang | Yueh-Yin Shih | Yi-Jun Chen |

Paper Details:


Year: 2005

Venue: IJCNLP |