A Hybrid Approach to Chinese Word Segmentation around CRFs

Jun-sheng Zhou | Xin-yu Dai | Rui-yu Ni | Jia-jun Chen |

Paper Details:


Year: 2005

Venue: IJCNLP | SIGHAN |
SIG: SIGHAN