Using Multiple Discriminant Analysis Approach for Linear Text Segmentation

Jingbo Zhu | Na Ye | Xinzhi Chang | Wenliang Chen | Benjamin K Tsou |

Paper Details:


Year: 2005

Venue: IJCNLP |