Parsing the Penn Chinese Treebank with Semantic Knowledge

Deyi Xiong | Shuanglong Li | Qun Liu | Shouxun Lin | Yueliang Qian |

Paper Details:


Year: 2005

Venue: IJCNLP |

Citations

URL