A New Method for Sentiment Classification in Text Retrieval

Yi Hu | Jianyong Duan | Xiaoming Chen | Bingzhen Pei | Ruzhan Lu |

Paper Details:


Year: 2005

Venue: IJCNLP |