A Hybrid Neural Network Model for Commonsense Reasoning

Pengcheng He | Xiaodong Liu | Weizhu Chen | Jianfeng Gao |

Paper Details:

Month: November
Year: 2019
Location: Hong Kong, China
Venue: EMNLP | WS |