Do Multi-hop Readers Dream of Reasoning Chains?

Haoyu Wang | Mo Yu | Xiaoxiao Guo | Rajarshi Das | Wenhan Xiong | Tian Gao |

Paper Details:

Month: November
Year: 2019
Location: Hong Kong, China
Venue: EMNLP | WS |

Citations

URL