A Deep Learning-Based System for PharmaCoNER

Ying Xiong | Yedan Shen | Yuanhang Huang | Shuai Chen | Buzhou Tang | Xiaolong Wang | Qingcai Chen | Jun Yan | Yi Zhou |

Paper Details:

Month: November
Year: 2019
Location: Hong Kong, China
Venue: EMNLP | WS |