FewRel 2.0: Towards More Challenging Few-Shot Relation Classification

Tianyu Gao | Xu Han | Hao Zhu | Zhiyuan Liu | Peng Li | Maosong Sun | Jie Zhou |

Paper Details:

Month: November
Year: 2019
Location: Hong Kong, China
Venue: EMNLP |
SIG: SIGDAT

Citations

URL