Generating Classical Chinese Poems from Vernacular Chinese

Zhichao Yang | Pengshan Cai | Yansong Feng | Fei Li | Weijiang Feng | Elena Suet-Ying Chiu | hong yu |

Paper Details:

Month: November
Year: 2019
Location: Hong Kong, China
Venue: EMNLP |
SIG: SIGDAT