Machine Reading Comprehension Using Structural Knowledge Graph-aware Network

Delai Qiu | Yuanzhe Zhang | Xinwei Feng | Xiangwen Liao | Wenbin Jiang | Yajuan Lyu | Kang Liu | Jun Zhao |

Paper Details:

Month: November
Year: 2019
Location: Hong Kong, China
Venue: EMNLP |
SIG: SIGDAT