Examining Gender Bias in Languages with Grammatical Gender

Pei Zhou | Weijia Shi | Jieyu Zhao | Kuan-Hao Huang | Muhao Chen | Ryan Cotterell | Kai-Wei Chang |

Paper Details:

Month: November
Year: 2019
Location: Hong Kong, China
Venue: EMNLP |
SIG: SIGDAT

Citations

URL