Stick to the Facts: Learning towards a Fidelity-oriented E-Commerce Product Description Generation

Zhangming Chan | Xiuying Chen | Yongliang Wang | Juntao Li | Zhiqiang Zhang | Kun Gai | Dongyan Zhao | Rui Yan |

Paper Details:

Month: November
Year: 2019
Location: Hong Kong, China
Venue: EMNLP |
SIG: SIGDAT