Neural News Recommendation with Heterogeneous User Behavior

Chuhan Wu | Fangzhao Wu | Mingxiao An | Tao Qi | Jianqiang Huang | Yongfeng Huang | Xing Xie |

Paper Details:

Month: November
Year: 2019
Location: Hong Kong, China
Venue: EMNLP |
SIG: SIGDAT