A Deep Neural Information Fusion Architecture for Textual Network Embeddings

Zenan Xu | Qinliang Su | Xiaojun Quan | Weijia Zhang |

Paper Details:

Month: November
Year: 2019
Location: Hong Kong, China
Venue: EMNLP |
SIG: SIGDAT