Aligning Cross-Lingual Entities with Multi-Aspect Information

Hsiu-Wei Yang | Yanyan Zou | Peng Shi | Wei Lu | Jimmy Lin | Xu SUN |

Paper Details:

Month: November
Year: 2019
Location: Hong Kong, China
Venue: EMNLP |
SIG: SIGDAT