Leveraging Adjective-Noun Phrasing Knowledge for Comparison Relation Prediction in Text-to-SQL

Haoyan Liu | Lei Fang | Qian Liu | Bei Chen | Jian-Guang LOU | Zhoujun Li |

Paper Details:

Month: November
Year: 2019
Location: Hong Kong, China
Venue: EMNLP |
SIG: SIGDAT