Pun-GAN: Generative Adversarial Network for Pun Generation

Fuli Luo | Shunyao Li | Pengcheng Yang | Lei Li | Baobao Chang | Zhifang Sui | Xu SUN |

Paper Details:

Month: November
Year: 2019
Location: Hong Kong, China
Venue: EMNLP |
SIG: SIGDAT

Citations

URL